23.11 Vaalikokous

Päiväys ja aika
23/11/2023
18:00


On taas aika vaalikokouksen!

Rakennesuunnittelun ammattiainekerho Väännön vaalikokous järjestetään 23.11.2023 klo 18.00 alkaen Jämeräntaipaleen kattosaunalla osoitteessa Jämeräntaival 3 A, Espoo. Kokouksessa valitaan ensi vuoden hallituksen jäsenet sekä mahdolliset toimihenkilöt, sekä hyväksytää uudet asiakirjat: Yhdenvertaisuussuunnitelma ja Merkki- ja lippuohjesääntö.

Yhdistyksen kokouksessa äänioikeutettuja ovat kaikki Väännön varsinaiset jäsenet. Mikäli haluat olla vaikuttamassa Väännön ensi vuoden hallitukseen, huolehdi, että olet jättänyt jäsenhakemuksen viimeistään 21.11.2023.

Kokouksen jälkeen tarjolla on ruokaa ja juotavaa, sekä sauna yhdessä muiden vääntöläisten kanssa. Kokoukseen voi osallistua ilman ilmoittautumista, mutta mikäli haluat nauttia myös tarjoiluista, ilmoittauduthan tällä lomakkeella viimeistään 22.11.2023 klo 16.00 mennessä. Huomaathan, että ilmoittautuminen on sitova!

Kokouksen esityslista alempana. Esityslista ja liitteet on lähetetty sähköpostitse jäsenille ja ne saa myös pyydettäessä Karolalta.

Mikäli haluat asettua ehdolle, ilmoitathan siitä etukäteen tällä lomakkeella. Ehdolle voi asettua myös vasta kokouksessa.

Jos kysyttävää ilmenee, ota yhteyttä Karola Salmiseen (karola.salminen(at)aalto.fi, TG: @karolasalminen)

#######################

The event will be held in Finnish.

It’s time for the election meeting!

The election meeting of The Structural Engineering Club Vääntö is organised on 23.11.2023 beginning at 18.00 on Jämeräntaival rooftop sauna, on Jämeräntaival 3 A, Espoo. In the meeting, we will elect new members of the board and possible officials and will accept new documents: Equity plan and Quide for symbols and flag.

All members of Vääntö have the right to vote on the meeting. If you are not a member of Vääntö yet, please send your membership application on the website at the latest on 21.11.2023.

There will be some food and drinks, and sauna with other Vääntö members after the election meeting. One can attend the meeting without registration, but if you want to enjoy food and drink, please register with this form at the latest on 22.11.2023 at 16.00. Please notice, that the registration is binding!

The official meeting agenda is below. The agenda and attachments have been sent to members by email. They are also available by contacting Karola.

If you want to be a candidate for election, please inform us before with this form. You can also become a candidate at the meeting without filling out the form beforehand.

If you have anything to ask, please contact Karola Salminen (karola.salminen(at)aalto.fi, TG: @karolasalminen)

#######################

AMMATTIAINEKERHO VÄÄNNÖN VAALIKOKOUS – ESITYSLISTA

AIKA        Torstai 23.11.2023, klo 18.30
PAIKKA      Jämeräntaipaleen kattosauna, Jämeräntaival 3 A, Espoo
1)    Kokouksen avaus.
2)    Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
3)    Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä.
4)    Valitaan kaksi ääntenlaskijaa ja heille kaksi varahenkilöä.
5)    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
      a) “Yhdistyksen kokouksen kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika,
      paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsu on julkaistava yhdistyksen
      sähköpostilistalla ja yhdistyksen kotisivuilla vähintään viikkoa ennen
      kokousta, Aalto-yliopiston luentokausien ulkopuolella kuitenkin vähintään
      kahta (2) viikkoa ennen kokousta.”
6)    Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
7)    Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi.
8)    Valitaan sihteeri seuraavaksi toimikaudeksi.
9)    Valitaan taloudenhoitaja seuraavaksi toimikaudeksi.
10)  Valitaan hallituksen muut jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi.
11)   Valitaan yhdistyksen toimihenkilöt seuraavaksi toimikaudeksi.
12)  Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa seuraavaksi toimikaudeksi.
13)  Hyväksytään yhdistyksen yhdenvertaisuussuunnitelma.
14)  Hyväksytään yhdistyksen merkki- ja lippuohjesääntö.
15)  Muut esille tulevat asiat.
16)  Kokouksen päättäminen.